7" BÄCKMAN, PY   –   (När) blommorna föll
40 SEK

Swedish 7"

Format 7" Sleeve p/s
Year 1990 Made in Sweden
Label Baltic Cat.# BRS 06
Condition  
Tracks
  • (När) blommorna föll
  • Stenarna (fick liv)