7" VÄVARE, JOHAN & TANGO   –   (Nu tändas åter ljusen) I min lilla stad
150 SEK

Swedish 7", also featuring Thomas Di Leva

Format 7" Sleeve p/s
Year 1982 Made in Sweden
Label Stranded Cat.# REK 028
Condition  
Tracks
  • (Nu tändas åter ljusen) I min lilla stad
  • Xtabay