7" VALLE KAPELL   –   Säg lilla fröken
Sold

Swedish 7", erroneosly titled Säg förlåt lilla fröken on p/s

Format 7" Sleeve p/s
Year 1969 Made in Sweden
Label SvenskAmerican Cat.# SAS 1031
Condition  
Tracks
  • Säg lilla fröken (har vi inte träffats förut)
  • Ska vi träffas på vanliga stället?