7" VARIOUS ARTISTS   –   Mannen som slutade röka
250 SEK

Swedish 7", wrap-around p/s

Format 7" Sleeve p/s
Year 1972 Made in Sweden
Label Svenska Ljud Cat.# 6063 501
Condition  
Tracks
  • Antirökmissionens kör & strängmusik med Dante Alighieri: I de saligas ängder
  • Gunnar Svenssons orkester med Arne Domnérus och Rune Gustafsson: An Dante